Innoveren Coöpereren en Ondernemen

Kenniscentrum ICOON richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen

Meer over Kenniscentrum Icoon

Laatste nieuws


  • Resultaten onderzoeken Kenniscentrum ICOON

    De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de lopende onderzoeken van Kenniscentrum ICOON. Momenteel worden de eerste resultaten in (white)papers verwerkt. Ook benieuwd naar de resultaten? De komende weken worden deze resultaten gedeeld dus houdt de website goed in de gaten! [...] lees verder

  • Ferry Koster en Ivan Pouwels spreken op DNA congres over Innovatief samenwerken

    Donderdag 2 juni hebben Ferry Koster en Ivan Pouwels een bijdrage geleverd in de vorm van een ‘Learning Lab’ tijdens het DNA jaarcongres. DNA (De Nederlandse Associatie) verenigt alle relevante spelers in het maatschappelijk middenveld: brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties.Tijdens het Learning Lab is ingegaan op vragen als 'Wat versterkt het innovatievermogen van partners in een samenwerkingsverband?' en ‘Welke rol is hierin weggelegd voor verenigingen?’ [...] lees verder

  • MKB-ondernemer? Neem deel aan onderzoek innovatief personeelsbeleid!

    Samenwerking is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovatie. Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om de vraag: hoe leidt samenwerking tussen (MKB-)ondernemers succesvol tot innovatie? Via het Kenniscentrum ICOON wordt de komende periode een aantal onderzoeken uitgevoerd, o.a. over innovatief personeelsbeleid en innovaties in de zorg, dienstverlening en maakindustrie. [...] lees verder

Meer nieuws

Onderzoeksthema's

Samenwerkingsstrategieën

Innovatie is een belangrijke factor in het concurrentievermogen van ondernemingen. De vraag waarom sommige bedrijven meer innovatief zijn dan anderen, heeft daarom, zowel in de wetenschap als in de praktijk, veel aandacht gekregen.

Dynamiek in de samenwerking

In de huidige samenleving is het combineren van kennis cruciaal voor het voortbestaan en de groei van MKB-ondernemingen. Samenwerking is daarom een waardevolle bron van innovatie: kennis wordt gecombineerd...

Innovatie in de zorg

De sector zorg is één van de sectoren in het maatschappelijk domein waar erg veel in beweging is. Door ontwikkelingen als verandering van de wetgeving, bezuinigingen, vergrijzing, zelfsturing...