MKB-ondernemer? Neem deel aan onderzoek innovatief personeelsbeleid!


Samenwerking is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovatie. Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om de vraag: hoe leidt samenwerking tussen (MKB-)ondernemers succesvol tot innovatie? Via het Kenniscentrum ICOON wordt de komende periode een aantal onderzoeken uitgevoerd, o.a. over innovatief personeelsbeleid en innovaties in de zorg, dienstverlening en maakindustrie.

Het onderzoek over toekomstbestendig en innovatief personeelsbeleid wordt uitgevoerd door studenten van de masters sociologie, richting Arbeid, Organisatie en Management (AOM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met het Kenniscentrum ICOON. De resultaten van de (deel)onderzoeken worden door het Kenniscentrum ICOON ter beschikking gesteld aan de alle respondenten die deze vragenlijst invullen. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan kennis over MKB-organisaties voor MKB-organisaties en alle partijen die hierbij betrokken zijn. In het onderzoek wordt ingegaan op thema’s als flexibilisering, digitalisering, opleiden van vast en flexibel personeel en thuiswerken.

U kunt deelnemen aan het onderzoek via https://onderzoek.kenniscentrumicoon.nl/icoon/mkb

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, neem de tijd om deze helemaal in te vullen. Uw anonimiteit zal gewaarborgd worden, wij vragen niet naar de naam van uw organisatie of andere gegevens die derden kunnen herleiden naar uw organisatie. Namens alle betrokken studenten en het Kenniscentrum ICOON danken wij u hartelijk voor uw medewerking aan dit onderzoek. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Ferry Koster en Petra van de Goorbergh (info@kenniscentrumicoon.nl)

Al het nieuws