Oratie Ferry Koster: 'Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen'


Op 15 januari zal prof. dr. Ferry Koster in Tilburg zijn oratie houden. Koster is als bijzonder hoogleraar op de mr. dr. B.J.M. Van Spaendonck-leerstoel Innovatieve Samenwerking verbonden aan het GovernanceLAB van TIAS School for Business and Society. In zijn oratie zal hij ingaan op huidig en toekomstig onderzoek naar de verschillende samenwerkingsvormen waarin innovatie plaatsvindt.

Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraag hoe kleine partijen (mkb'ers) samenwerken om tot innovatie te komen. Koster: "De gedachte is dat mkb'ers meer moeite hebben om te innoveren dan grote partijen en dat ze elkaar nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar hebben ze elkaar echt nodig? En innoveren grote partijen inderdaad gemakkelijker?"

Koster constateert dat terwijl de noodzaak tot samenwerking toeneemt, de voorwaarden voor succesvolle samenwerking afnemen. Zo worden de verbanden waarin samengewerkt moet worden meer en meer divers van samenstelling en wordt de gedeelde kennis minder tastbaar. Koster: "Kennis benodigd voor innovatie staat niet in handleidingen of procedures. In plaats daarvan is ze opgeslagen in individuen of in de manier waarop mensen met elkaar samenwerken."

Om die kennis te verkrijgen kunnen partijen de markt opgaan of samenwerken in formele of informele verbanden. Bij dat laatste speelt vertrouwen een belangrijke rol. Een van de onderzoeksvragen zal dan ook zijn hoe vertrouwen - evenals andere informele aspecten - kan worden ingepast in de gangbare samenwerkingsmodellen.

Koster zal zijn vervolgonderzoek uitvoeren binnen het Kenniscentrum ICOON (Innoveren, Coöpereren en Ondernemen) in samenwerking met het TIAS GovernanceLAB, waaraan hij verbonden is.

Over TIAS
TIAS is een academisch gefundeerde business school, verbonden aan Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Aan de business school zijn meer dan 100 professoren verbonden. Velen daarvan zijn ook betrokken bij een breed scala van organisaties of instellingen uit het bedrijfsleven en diverse overheden. Zij verrichten toegepast onderzoek op de kennisgebieden waarin TIAS als business school wil excelleren: Corporate Governance, Finance, Health, HRM, IT & Operations, Marketing, Public Management, Real Estate en Strategy & Leadership. Dit toegepast onderzoek vormt de basis voor de diverse opleidingsprogramma's.

Over Van Spaendonck
Van Spaendonck richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak. Enerzijds door het aanbieden van dienstverlening en advies aan branche en beroepsorganisaties. Anderzijds door het aanbieden van directe dienstverlening aan ondernemers.
Kenniscentrum ICOON richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij de gegenereerde kennis inzicht biedt in het functioneren, de waarde en de toekomst van die samenwerkingsverbanden. Kenniscentrum ICOON wordt mogelijk gemaakt door Van Spaendonck.

Al het nieuws