Papers Innovatief personeelsbeleid


In het ICOON-project Innovatief personeelsbeleid staat de vraag centraal of MKB-organisaties vernieuwingen doorvoeren in hun personeelsbeleid en welke rol samenwerkingsrelaties met anderen daarbij spelen. Inmiddels zijn er twee papers verschenen die verder ingaan op deze vraag.

Het project Innovatief personeelsbeleid is opgebouwd uit drie onderdelen:

(1) Een literatuuroverzicht waarin bestaand onderzoek in kaart wordt gebracht en samengevat.

(2) Het uitvoeren van eigen onderzoek waarmee duidelijk wordt met welke kansen en bedreigingen MKB’ers geconfronteerd worden, hoe zij daarmee omgaan en welke rol samenwerking daarin speelt; en

(3) Het opstellen van een “stress-test” aan de hand waarvan MKB’ers kunnen inschatten of hun personeelsbeleid toekomstbestendig is.

In het volgende paper wordt ingegaan op een literatuuroverzicht waarin bestaand onderzoek in kaart wordt gebracht en samengevat.

Daarnaast is er een paper opgesteld waar ingegaan wordt op de vraag hoe een aantal recente ontwikkelingen in organisaties van invloed zijn op gehanteerde HR-praktijken. U leest dit paper hier.

Al het nieuws