Publicaties project Innovatieve dienstverlening


Recent heeft Kenniscentrum ICOON 2 nieuwe papers gepubliceerd. In het kader van het project Innovatieve Dienstverlening doet Kenniscentrum ICOON onderzoek naar de omstandigheden waaronder ondernemers gebruikmaken van online platforms voor het afnemen van diensten.

Succesvol kennis delen? Een onderzoek naar strategische samenwerkingsverbanden binnen het MKB. In dit onderzoek komen beide vormen van innovatieve samenwerking (innovatie door samenwerking en innovatie van samenwerking) aan de orde door het analyseren van een kennis- en ervaringsplatform waar MKB’ers gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Dit platform (Share’T) is gelanceerd als plaats waar MKB’ers gebruik kunnen maken van elkaars kennis en vaardigheden om organisatieproblemen op te lossen.

Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl. Het blijkt dat veel organisaties de voordelen van samenwerking wel zien, maar terughoudend zijn als het gaat om daadwerkelijk samenwerken via een online platform (Bernat & Koster, 2016). Het heeft daarom zin te achterhalen onder welke condities organisaties diensten afnemen via een online platform. In dit rapport doen wij verslag van een onderzoek naar een aantal van die condities. De respondenten zijn ondernemers die op dit moment al diensten afnemen via Loket.nl.

Al het nieuws