Seminar & Oratie Ferry Koster; Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen


Prof. dr. Ferry Koster, bijzonder hoogleraar op de mr. dr. BJM Van Spaendonck Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck, heeft op 15 januari zijn ambt aanvaard. Voorafgaand aan zijn inauguratie vond het seminar ‘Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen’ plaats waar prof. dr. Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management, prof. dr. Caroline Baan, hoogleraar integrale gezondheidszorg en Willo Eurlings MSc, directeur nationale dienstverlening bij de Kamer van Koophandel, inspirerende betogen gaven over de relatie tussen samenwerking van MKB-ondernemers en innovatie.

Samenwerking is de drijvende kracht achter innovatie
Samenwerking is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovatie en dit gegeven behoeft in de huidige maatschappelijke dynamiek meer aandacht dan ooit te voren. Decentralisaties, kennisintensivering en digitalisering; zomaar een greep uit de maatschappelijke ontwikkelingen die maken dat innovatie meer een noodzakelijke keus dan een vrijwillige optie is. Hoewel er een enorm potentieel achter samenwerking schuilgaat, blijkt het in de praktijk niet gemakkelijk om deze tot een succes te maken. Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om de vraag: hoe leidt samenwerking tussen MKB-ondernemers succesvol tot innovatie? Precies de reden voor Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society om de mr. dr. BJM Van Spaendonck leerstoel Innovatieve samenwerking mogelijk te maken.

Oratie
Prof. dr. Ferry Koster is hier sinds 1 februari 2015 leerstoelhouder van en hield 15 januari jl. zijn oratie ‘Zelf doen is optellen. Samenwerking is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties en innovaties’. Koster constateert dat de noodzaak tot samenwerking tussen MKB-ondernemers toeneemt terwijl de voorwaarden voor succesvolle samenwerking afnemen: verbanden waarin samengewerkt moet worden, zijn in toenemende mate divers van samenstelling en ook wordt de gedeelde kennis minder tastbaar. Er is in die zin sprake van een samenwerkingsparadox. Dit werpt de vraag op wat samenwerking tot een succes maakt in termen van innovatie.

Presentaties seminar

• prof. dr. Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management: Ketensamenwerking: bedrieglijk simpel en onverwacht krachtig.
• prof. dr. Caroline Baan, hoogleraar integrale gezondheidszorg: Samenwerken over domeinen heen is meer dan de som der delen?
• Willo Eurlings MSc, directeur nationale dienstverlening bij de Kamer van Koophandel: Innovatie in de praktijk

Download hier het verslag van deze dag:
Verslag seminar & oratie Ferry Koster: Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen.

Al het nieuws