Van Spaendonck vestigt leerstoel Innovatieve Samenwerking aan TIAS School for Business and Society


Per 1 februari aanstaande is dr. Ferry Koster benoemd tot bijzonder hoogleraar op de mr. dr. BJM Van Spaendonck Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck. Met deze leerstoel markeren TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck en het belang van samenwerking voor succesvol ondernemerschap. Diverse vormen van samenwerking blijken al sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovaties en maatschappelijke transities die stand alone niet of minder makkelijk van de grond komen. Met de installatie van de mr. dr. BJM Van Spaendonck leerstoel wordt verwezen naar de grondleggers van de filosofie van Van Spaendonck, de leerstoel past bij uitstek binnen de TIAS School for Business & Society.

De leerstoelhouder dr. Koster zal – naast onderwijs geven – ook onderzoek verrichten naar samenwerking binnen en tussen branches, sectoren en beroepen en naar het belang van deze samenwerking voor ondernemerschap en effectieve governance. Koster: “Wij spreken hier over samenwerking in de breedste zin: formeel en informeel; op lange en korte termijn; tussen profit, non-profit en overheid. Onderzoek naar samenwerking - de aard en de dynamiek, het samenspel tussen partijen, de voor- en nadelen voor betrokkenen - zal ons uiteindelijk meer inzicht brengen in het functioneren van de economie. Zo wordt bijvoorbeeld nog vaak gedacht dat ondernemers rationele strategieën volgen en concurrenten alleen als rivalen zien. Die gedachte is onvolledig en niet meer van deze tijd. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie.” Dr. Koster is tevens universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society hebben een sterke economisch maatschappelijke oriëntatie, waarbij de basis van duurzaamheid doorgaans gevonden wordt in samenwerking. Die samenwerking ontwikkelt zich razendsnel in allerlei vormen: Co-creatie, netwerkorganisaties, shared R&D, waardoor kennis sneller gaat stromen en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Dat biedt continu nieuwe impulsen die steeds breder gedragen worden in een samenleving die streeft naar duurzaamheid.

Over Van Spaendonck
Van Spaendonck startte in 1919 met het samenbrengen van ondernemers en is een prominente speler op het vlak van het ondersteunen van ondernemers bij succesvol ondernemen. Zij richt zich met een omzet van ca € 18 mio op samenwerkingsverbanden van ondernemers en op dienstverleners die ondernemers ondersteunen zoals branches en accountantskantoren. Vanuit de divisies Collectiviteiten en Services werkt Van Spaendonck met zelfstandig opererende groepsondernemingen aan dezelfde organisatiefilosofie: ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot’, ofwel streven naar bijdragen die de verbinding tussen onderneming en omgeving, klanten, medewerkers, keten en leefomgeving verbeteren en die bijdragen aan duurzame en toekomstvaste oplossingen. Ondernemerschap, samenwerken en verbinden, kosteneffectieve en vernieuwende oplossingen staan daarbij centraal.

Over TIAS School for Business and Society
TIAS is een academisch gefundeerde business school, verbonden aan Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Aan de business school zijn meer dan 100 professoren verbonden. Velen daarvan zijn ook betrokken bij een breed scala van organisaties of instellingen uit het bedrijfsleven en diverse overheden. Zij verrichten toegepast onderzoek op 9 kennisgebieden waarin TIAS als business school wil excelleren: Corporate Governance, Finance, Health, HRM, IT&Operations, Marketing, Public Management, Real Estate en Strategy & Leadership. Dit toegepast onderzoek vormt de basis voor de diverse opleidingsprogramma’s. TIAS heeft een brede portfolio aan MBA, (Executive) Masters, masterclasses en PhD. De business school heeft Nederlandse vestigingen in Tilburg en Utrecht. In Azië biedt TIAS verschillende MBA’s aan. Jaarlijks trekt TIAS circa 2500 studenten uit 25 landen.

Over dr. Ferry Koster

Al het nieuws