"Innovatie kan een (zorg)organisatie naar een hoger niveau tillen, maar niet elke organisatie beschikt over voldoende kennis en kunde om innovaties tot stand te brengen".

Nederland heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Ten eerste wordt de groep ouderen groter, met momenteel 3,1 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder. Ten tweede komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen. In de groep 65-plussers is bijna een kwart ouder dan 80 jaar. Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag.

In bijgevoegd artikel (afkomstig uit de bijlage "Het Brein" van de Volkskrant d.d. 16 december 2017) gaat Ferry in op wat (zorg)organisaties nodig hebben om tot innovatie te komen en wat daarvoor nodig is. Door krachten bundelen is kennisuitwisseling mogelijk en kunnen organisaties van elkaar leren. Beide processen zijn van belang voor het tot stand brengen van innovaties. "Het gaat om het creëren van een goede verstandhoudig, die is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen."

Lees hier het hele artikel Routines aan de kant voor betere zorg