Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Het rapport “Succesvol kennis delen? Een onderzoek naar strategische samenwerkingsverbanden binnen het MKB” (Bernat & Koster, 2016) laat zien dat uitwisseling tussen MKB’ers onder bepaalde omstandigheden mogelijk is (vooral als het systeem niet te complex wordt gemaakt). Een online platform voor het uitwisselen van kennis en personen kan daarbij een rol van betekenis vervullen. In het rapport “Gebruik van een online platform. Een overzicht van de internationale literatuur” (Korte & Koster, 2016) komen de volgende inzichten naar voren. Ten eerste blijkt uit dit rapport dat intussen het nodige onderzoek is verschenen naar de redenen waarom ondernemers gebruikmaken van online platforms. Daarbij valt te denken aan aspecten als de bruikbaarheid en veiligheid van het systeem. Ten tweede blijkt dat er nog geen onderzoek is verschenen naar de rol die samenwerking speelt bij het gebruik van een platform. Dat heeft ermee te maken dat het overgrote deel van het onderzoek zich richt op de technische aspecten van dergelijke platforms. Ten derde laat het onderzoek dat tot dusver is uitgevoerd zien dat MKB’ers minder geneigd zijn gebruik te maken van online platforms dan grotere organisaties.

Samengenomen lijkt het er daarmee op dat ondernemers wel bereid zijn samen te werken via online platforms, maar dat daar tot dusverre weinig sprake van is of in ieder geval weinig over bekend is. In het project “Innovatie van dienstverlening” proberen we verder uit te zoeken onder welke omstandigheden ondernemers gebruik maken van online platforms en in hoeverre samenwerking en de relatie met andere organisaties daarbij van belang is.

Lees het volledige rapport "Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid".