Innovatief personeelsbeleid en samenwerking tussen organisaties. Resultaten van een pilotstudie.

In het kader van dat onderzoek is eerst een literatuurstudie verricht (Walden, Koster & Van de Goorbergh, 2016). Daarna is gestart met een eigen dataverzameling. Deze dataverzameling is in samenwerking met studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd. Deze dataverzameling moet worden gezien als een pilotstudie, dat wil zeggen dat we op basis daarvan lessen kunnen leren voor toekomstig onderzoek. De hier gepresenteerde resultaten zijn dus uitdrukkelijk geen definitieve uitkomsten, maar zijn een onderdeel van het verder aanpassen en verbeteren van de vragenlijst. De uitkomsten zijn daarmee exploratief en indicatief.

Lees hier het volledige paper Innovatief personeelsbeleid en samenwerking tussen organisaties. Resultaten van een pilotstudie.