Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl.

Ten eerste is een aantal kenmerken van platforms van belang voor het beantwoorden van de vraag of ondernemers er gebruik van zullen maken of niet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de betrouwbaarheid van het systeem, de kosten ervan, de toegevoegde waarde die het heeft, enzovoorts.

Ten tweede komt naar voren dat kleinere organisaties minder vaak gebruikmaken van online platforms dan grotere. Op zich is dat opmerkelijk aangezien kleinere organisaties juist voordeel kunnen hebben bij die online platforms, bijvoorbeeld doordat zij op die manier samen kunnen werken met andere organisaties. Over beide aspecten is in de literatuur over platforms weinig bekend. Het blijkt dat veel organisaties de voordelen van samenwerking wel zien, maar terughoudend zijn als het gaat om daadwerkelijk samenwerken via een online platform (Bernat & Koster, 2016).
Het heeft daarom zin te achterhalen onder welke condities organisaties diensten afnemen via een online platform. In dit rapport doen wij verslag van een onderzoek naar een aantal van die condities. De respondenten zijn ondernemers die op dit moment al diensten afnemen via Loket.nl.
Lees hier het volledige rapport "Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl."