Innovatieve samenwerking ontdoen van hypes en trends

De initiatiefnemers voor de leerstoel, Van Spaendonck (Ellen Kroese) en TIAS School for Business & Society (Ferry Koster) zien dat samenwerking zich razendsnel in allerlei vormen ontwikkelt - co-creatie, netwerkorganisaties, shared R&D - waardoor kennis sneller gaat stromen en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie. De leerstoel Innovatieve Samenwerking gaat samenwerking in de breedste zin onderzoeken: formeel en informeel; op lange en korte termijn; tussen profit, non-profit en overheid en daarbij zal het gaan om de aard en de dynamiek van de samenwerking, het samenspel tussen partijen, de voor- en nadelen voor betrokkenen – en uiteindelijk zal dit ons meer inzicht brengen in het functioneren van de economie.

Innovatieve ondernemers
Waarom staat samenwerking tussen ondernemers centraal in de leeropdracht? Ellen Kroese, directeur van Van Spaendonck BrancheAdvies, legt uit: “Van Spaendonck richt zich al bijna 100 jaar op het ondersteunen en adviseren van ondernemingen, vooral via intermediaire organisaties. Wij zien dat de netwerken waarin ondernemers samenwerken op terreinen van arbeid, marktontwikkeling, innovatie en dienstverlening sterk aan het veranderen zijn. Ondernemers maken keuzes en zoeken verbindingen die bij de dynamiek van de onderneming past. Naast formele netwerken en samenwerkingsverbanden zien we steeds vaker tijdelijke, informele, horizontale of regionale verbindingen ontstaan. We willen verder in kaart brengen hoe deze veranderende netwerken en samenwerkingsvormen tot stand komen en wat de succes- en faalfactoren zijn. Dat helpt in de organisatiekracht voor nieuwe innovaties. Ook voor branche- en beroepsverenigingen zijn deze nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers relevant. In een vooronderzoek hebben wij met een aantal innovatieve ondernemers gesproken: ze halen overal hun kennis vandaan. De brancheorganisatie is niet meer leidend als informatievoorziener en kennisbron. Wij zien vanuit onze adviespraktijk dan ook dat de individuele dienstverlening vanuit de vereniging smaller wordt. De kracht van een vereniging zit in de brancheontwikkeling. Juist die brancheontwikkeling is spannend en complex als de ondernemers in de eigen bedrijfsontwikkeling andere keuzes maken buiten de kaders van een branche. Juist ook verenigingen moeten dus veel scherper inspelen op de dynamiek van de samenwerkende ondernemers.”

Lees hier het volledige artikel Innovatieve samenwerking ontdoen van hypes en trends