Paper Literatuuroverzicht Platformgebruik

In het ICOON-project Innovatieve Dienstverlening staat de vraag centraal onder welke omstandigheden MKB’ers gebruikmaken van een online platform. Ook probeert het onderzoek te achterhalen welke diensten zij zouden willen afnemen en welke rol samenwerking daarin speelt of kan spelen. Het beantwoorden van deze vragen heeft een praktisch en een wetenschappelijk doel. In praktisch opzicht sluit het aan bij de huidige inrichting van Loket van Van Spaendonck, dat op dit moment een “Software als dienst”-model heeft (wat dat is wordt in dit rapport verder toegelicht). Op basis van dit literatuuroverzicht is een aantal handvatten te formuleren waar een dergelijk systeem aan dient te voldoen. Daarnaast levert dit onderzoek een wetenschappelijke bijdrage door in kaart te brengen welke theoretische modellen voorhanden zijn voor het verklaren van het gebruik van online platforms.

Download hier het paper Literatuuroverzicht Platformgebruik