Personeelsbeleid, samenwerking en innovatie. Een analyse van het Arbeidsvraagpanel.

Dit rapport geeft inzicht in de relatie tussen externe factoren waarmee organisaties te maken hebben (of denken te krijgen), samenwerking die zij aangaan (onder andere op het gebied van personeelsbeleid) en hun prestaties (in termen van hun financiële situaties en hun innovatievermogen).
Bij elkaar genomen, blijkt dat knelpunten meer van belang zijn dan de (neutralere) ontwikkelingen. Naarmate organisaties meer knelpunten ervaren staat hun financiële situatie onder druk en hebben zij meer behoefte aan samenwerking op personeelsgebied.
Daarnaast blijkt dat samenwerking met andere partijen over het algemeen bijdraagt aan het innovatievermogen van organisaties, maar dit levert verder weinig op in termen van het omgaan met ontwikkelingen die organisaties op zich af zien komen.
De vraag of kleine organisaties meer problemen ervaren dan grotere levert een ontkennend antwoord op. Het zijn juist de grotere organisaties die vaker aangeven knelpunten te ervaren.

Implicaties
In rondetafels met MKB-ondernemers zal worden doorgedacht over uitkomsten van dit onderzoek. Vragen die daarbij onder andere aan de orde komen zijn:
- Als de behoefte aan samenwerking op persoonsbeleid bestaat, hoe kan deze dan het beste worden vormgegeven?
- Het gegeven dat de slechte financiële situatie ervoor zorgt dat feitelijke samenwerking niet van de grond komt, betekent dat samenwerking anders moet worden georganiseerd? En zo ja, waar zou een samenwerking aan moeten voldoen?
- Het bevorderen van innovatievermogen draagt bij aan financiële prestaties van de organisatie. Op welke wijze dient samenwerking vorm te worden gegeven om innovatievermogen te bevorderen? Waar hebben MKB-ondernemers behoefte aan?

Benieuwd naar het hele onderzoek? Download het hele rapport.