Succesvol kennis delen? Een onderzoek naar strategische samenwerkingsverbanden binnen het MKB

Waar het gaat om “innovatieve samenwerking” wordt in het ICOON-onderzoek onderscheid gemaakt tussen innovatie door samenwerking en innovatie van samenwerking (zie ook Koster, 2016). Dat wil zeggen dat organisaties anderen nodig kunnen hebben als zij willen innoveren, maar dat het ook mogelijk is dat zij nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. In dit onderzoek komen beide vormen van innovatieve samenwerking aan de orde door het analyseren van een kennis- en ervaringsplatform waar MKB’ers gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Dit platform (Share’T) is gelanceerd als plaats waar MKB’ers gebruik kunnen maken van elkaars kennis en vaardigheden om organisatieproblemen op te lossen. Bedrijven wisselen hier dus op strategisch niveau informatie met elkaar uit. Enerzijds kunnen die bedrijven zo organisatieproblemen oplossen en innovaties doorvoeren, anderzijds is het platform zelf een vorm van innovatief samenwerken door op strategisch niveau informatie uit te wisselen.

Dit onderzoek sluit aan bij twee van de ICOON-projecten die in 2015 zijn gestart, te weten “innovatief personeelsbeleid” en “innovatieve dienstverlening”.

Lees hier het volledige onderzoek Succesvol kennis delen? Een onderzoek naar strategische samenwerkingsverbanden binnen het MKB