Vragenlijst “Innovatief Personeelsbeleid”. Beschrijvende resultaten.

In dit rapport geven wij een beschrijving van de belangrijkste indicatoren uit de dataset. Daarmee geven we inzicht in de bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast wordt daarmee een eerste overzicht gegeven van
veranderingen die organisaties doorvoeren op het gebied van personeelsbeleid, met welke ontwikkelingen zij te maken hebben en welke samenwerkingsverbanden zij met andere organisaties hebben.

Waar mogelijk gaan we ook op een methodologisch punt, namelijk door te onderzoeken of verschillende vragen samen een meer
algemene dimensie (zoals “innovatie”, “samenwerking” of “bedreiging”) vormen. In een volgend rapport zullen deze dimensies aan elkaar gerelateerd worden. Hier beperken we ons tot het beschrijven van de gegevens.

Download het hele rapport voor alle resultaten.